Minä poljen, sinä omistajaohjaat

Case Hautala päättyi ministerin eroon. Itse olin eilen vielä sitä mieltä, että Hautala ei ollut toiminut mitenkään väärin kertoessaan näkemyksensä Arctia Shippingin hallitukselle ja johdolle. Ongelmaksi muodostui kuitenkin jatkuva selittely ja muuttuvat kertomukset, joten viime kädessä eroaminen oli ihan järkevää.

Pääministeri Jyrki Katainen ehti jo pohtimaan, että kelpaako omistajaohjauksesta vastaavan ministerin salkku enää kellekään. Kyseessä onkin varsinainen paskanakki, jossa kaikki toiminta herättää arvostelua. Hautalan motiiveilla estää rikosilmoitus Greenpeacesta voidaan spekuloida loputtomiin, mutta selvää on, että kyseessä ei ollut toimivallan ylitys tai sekaantuminen rikostutkintaan:

Laissa valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta (1368/2007) (myöhemmin omistajaohjauslaki) säädetään siitä kuinka valtio hallinnoi yhtiöomistustaan. Arctia Shipping on valtion 100 %:sesti omistama yhtiö ja sen omistajaohjaus on keskitetty valtioneuvoston kansliaan. Tämä tarkoittaa sitä, että vastuu Arctia Shippingin omistajaohjauksesta kuului Heidi Hautalalle.

Omistajaohjauslain 5 §:n mukaan omistajaohjauksesta vastaava ministeriö ratkaisee asiat jotka koskevat:

“1) valtion edustajien määräämistä yhtiökokouksiin ja toimiohjeiden antamista heille;

2) valtiolle osakkeenomistajana kuuluvien oikeuksien käyttämistä;

3) yhtiöiden muuta omistajaohjausta; sekä

4) valtion myötävaikutusta sellaiseen järjestelyyn, jonka seurauksena valtion osuus muun kuin valtion täysin omistaman yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta muuttuu muulla kuin 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.”

Yhtiöiden muu omistajaohjaus on hallituksen esityksessä selitetty seuraavasti:

“Niin sanotulla muulla omistajaohjauksella tarkoitetaan yhtiökokouksen ulkopuolista yhteydenpitoa yrityksen ja sen johdon sekä muiden merkittävien omistajien kanssa, samoin kuin tähän liittyvää omistajan kannanottojen muodostamista. Osa tästä yhteistyöstä liittyy omistajien yhteiseen yhtiökokousasioiden valmisteluun ja osa yritysjohdon tarpeisiin varmistaa omistajien suhtautuminen ja tuki valmisteilla oleville hankkeille.” (lihavointi kirjoittajan)

Valtioneuvoston omistajaohjausyksiköllä oli siis omistajaohjauslain mukaan oikeus kertoa Arctia Shippingin johdolle ministerin mielipide. Koska Arctia Shippingillä ei ole muita omistajia niin vähemmistöosakkaiden etujakaan ei tarvitse ottaa huomioon.

[edit: korjattu Arctia Shippingin nimi]

Teksti tykkää kun sitä luetaan. Saa jakaa siis!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *