Uskonnonvapaus, suvivirsi ja lillukanvarret

Valtioneuvoston apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen antoi eilen ratkaisunsa useisiin uskonnon harjoittamista kouluissa koskeneisiin kanteluihin. Ratkaisussa otettiin kantaa erityisesti uskonnollisten tilaisuuksien, kun seurakuntien järjestämien aamunavausten ja kouluohjelmaan kuuluvien jumalanpalvelusten asemaan peruskoulussa. Koko ratkaisun tärkein osa löytyy sivulta kymmenen:

Sekä positiivisen että negatiivisen uskonnonvapauden kannalta ja EIT:n oikeuskäytäntö huomioon ottaen kouluissa tehtäviä julkisen vallan neutraalisuuden ja uskonnonvapauden yhteensovittamiseen tähtääviä järjestelyitä perustellumpaa olisi se, että kouluissa ei lainkaan järjestettäisi opettajien tai muun koulun henkilökunnan taikka seurakunnan työntekijän johtamia tilaisuuksia, joissa on tietyn vakaumuksen mukaista sisältöä. Näkemykseni mukaan kouluissa nykyisessä muodossaan järjestettävät uskonnolliset tilaisuudet ovat ongelmallisia julkisen vallan neutraalisuuden sekä yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuuden näkökulmasta. Sellaisia tilaisuuksia, joissa on esimerkiksi yhteisiä hiljentymishetkiä, joissa mikään uskonto tai vakaumus ei nouse opettajien johdolla erikseen esille, taikka muulloin kuin koulupäivän aikana järjestettäviä ja koulutyöhön liittymättömiä tilaisuuksia en kuitenkaan pidä edellä mainitulla tavalla ongelmallisina.

Suomalaisissa joukkotiedotusvälineissä Ylestä iltapäivälehtiin uskonnonvapauden kannalta tärkeä päätös on kuitenkin trivialisoitu suvivirren kieltämiseksi. Tähän ovat luonnollisesti lähteneet mukaan kokeneet poliitikot, jotka haistavat tilaisuuden populismille. Ovatko toimittajat ja poliitikot lukutaidottomia vai onko asia vain liian vaikea ymmärrettäväksi:

Uskonnolliset tilaisuudet peruskoulussa ovat uskonnonvapauden kannalta ongelmallisia. Päätös ei keskity suvivirteen vaan sivuaa sitä kerratessaan uskonnonvapautta koulussa koskevia aikaisempia päätöksiä:

Apulaisoikeusasiamies totesi muun muassa, että ratkaisussa siteeratuissa puitteissa pysyttäessä suvivirttä ei koulun kevätjuhlassa laulettuna voida pitää sisällöllisesti korostuneen uskonnollisena. Näin ollen apulaisoikeusasiamies katsoi, että vallitsevassa kulttuuriympäristössämme suvivirren mainittu sisältö ei aiheuta sitä, että koulun päättäjäistilaisuudesta muodostuisi uskonnonvapauden negatiivisen ulottuvuuden kannalta kielletyllä tavalla luonteeltaan uskonnollinen tilaisuus.  Käsillä olevan asian arvioimisessa apulaisoikeusasiamies piti merkityksellisenä muun muassa sitä, että – toisin kuin esimerkiksi nimenomaisen ruokarukouksen pitäminen koulussa – suvivirren laulamisen asiayhteytenä ei ole itsessään uskonnollinen tilaisuus.

Ylimmillä laillisuusvalvojilla eli valtioneuvoston oikeuskanslerilla ja eduskunnan oikeusasiamiehellä ei ole tapana kritisoida toistensa ratkaisuja. Suvivirren laulaminen on edelleen sallittua. Myös apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen totesi Ilta-Sanomien haastattelussa tänään, että päätös ei estä suvivirren laulamista kevätjuhlassa. Tämä ei toki estänyt Ilta-Sanomien päätoimittaja Ulla Appelsinin hyökkäystä olkiukkoja vastaan.

Rakkaat tiedotusvälineet, mitä jos uutisaiheiden karnevalisoinnin sijaan tekisitte taustoittavaa ja totuudenmukaista journalismia. Tämä ehkä helpottaisi myös kamppailua laskevien levikkien kanssa.

Teksti tykkää kun sitä luetaan. Saa jakaa siis!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *