Henkilötietojen käsittelystä henkilökohtaisiin tarkoituksiin

Suomen lainsäädännön lähtökohtana on, että henkilötietoja ei saa käsitellä ilman asianomaisen lupaa. Henkilötietojen käsittelystä on säädetty henkilötietolaki (523/1999) jonka mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan:

”kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi ” (3 § 2. mom)

Samassa laissa määritellään myös henkilörekisteri, jolla tarkoitetaan:

”käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla taikka joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta; ” (3 § 5. mom)

Henkilörekisterin rekisterinpitäjän on laadittava rekisteriseloste, jossa rekisterinpitäjä kertoo mm. oman nimensä, tietojen käsittelyn tarkoituksen sekä kuvauksen rekisterin suojauksen periaatteista.

Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi matkapuhelimen puhelinmuistio, kalenteriin tehdyt syntymäpäivämerkinnät tai lasten vauvakirjat muodostavat henkilörekisterin, josta pitäisi laatia rekisteriseloste. Tai pitäisi laatia, jollei lainsäätäjä olisi ollut kaukaa viisas ja todennut, että henkilötietolaki ei koske:

”henkilötietojen käsittelyä, jonka luonnollinen henkilö suorittaa yksinomaan henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiinsa. ” (2 § 3. mom)

Laissa puhutaan vain henkilökohtaisista tai niihin verrattavista tavanomaisista yksityisistä tarkoituksista näitä tarkemmin määrittelemättä. Hallituksen esitys eduskunnalle henkilötietolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 96/1998) kuitenkin avaa käsitettä tarkemmin:

”Henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tarkoituksiin käsiteltäviä henkilötietoja ovat esimerkiksi henkilökohtaiseen kirjeenvaihtoon liittyvät tiedot sekä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut nimi-, osoite- ja puhelinnumerotiedot ja tiedot tuttavien merkkipäivistä. ”

Jos sinulla siis on tapana tallentaa netistä poliittisesti aktiivisten ihmisten valokuvia ja henkilötietoja niin kyseessä ei ole henkilötietojen käsittely henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Lopeta heti!

Teksti tykkää kun sitä luetaan. Saa jakaa siis!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *