Miten käy aidon avioliiton?

Viikonlopun aikana “aito avioliitto” -kansalaisaloite sai kerättyä tarvittavat 50 000 allekirjoitusta, joilla kansalaisaloite saadaan eduskunnan käsittelyyn. Tämä herätti konservatiivisessa ja lähinnä päivystävistä kristillisdemokraateista koostuvassa kansanosassa riemua ja Hesarikin päätyi tekemään jutun rajapyykin ylittämisestä. Kansalaisaloitteen vireillepanija Jukka-Pekka Rahkonen toistaa lyhyessä haastattelussa kiihkokonservatiivien hellimää legendaa asiaan perehtyneestä lakivaliokunnasta, jonka yli eduskunta käveli. Älä usko konservatiivia vaan tutustu lakivaliokunnan saamiin lausuntoihin.

Kansalaisaloitteen menestymismahdollisuudet eduskunnassa ovat heikot. Jarno Lappalainen laski blogissaan, että vaalikonedatan perusteella kansalaisaloitetta kannattaa vain 41 kansanedustajaa ja vastustaa 144 kansanedustajaa. Lakivaliokunta on tälläkin kertaa paljon vartijana, mutta vaalikonedatan perusteella aloitteen vastustajilla on selvä enemmistö, kun aloitetta vastustaa kaksitoista kansanedustajaa ja kannattaa kolme edustajaa. Kahden kansanedustajan kanta on epävarma.

En myöskään usko, että yhdelläkään puolueella, kristillisdemokraatteja lukuun ottamatta, on halua jatkaa keskustelua avioliittolaista. Jos aloite sattuisi vasten kaikkia ennakkotietoja menestymään eduskunnassa niin siitä ei seuraisi muuta kuin uusi kansalaisaloite avioliittolain muuttamiseksi uudelleen. Asia on jo kerran poliittisesti ratkaistu, joten pulinat pois.

Toivon kuitenkin, että aloite käsitellään asiallisesti eduskunnassa. Aloite on nimittäin siitä harvinainen, että sillä pyritään rajaamaan väestöryhmälle jo annettuja oikeuksia uudelleen. Ennen kirjoittamaan ryhtymistä käytin puolitoista tuntia oikeuskirjallisuuden parissa, yrittäen etsiä viitteitä vastaavanlaisesta tapauksesta ja siitä millaisin perustein oikeuksien rajaamiseen voitaisiin ryhtyä. En löytänyt mitään tähän rinnastettavaa. Minua kevyemmin kirjoittava Kasper Strömman rinnastaa aloitteen naisten äänioikeuden perumiseen.

Perustuslain 6 § 1. momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ja tämä säännös kohdistuu myös lainsäätäjään. Perustuslakivaliokunta on käsitellyt syrjinnän kieltoa esimerkiksi yhdenvertaisuuslaista antamassaan lausunnossa PeVL 31/2014 ja todennut siinä seuraavaa:

Lailla ei voida mielivaltaisesti asettaa kansalaisia tai kansalaisryhmiä toisia edullisempaan tai epäedullisempaan asemaan. Yhdenvertaisuussäännös ei kuitenkaan edellytä kaikkien kansalaisten kaikissa suhteissa samanlaista kohtelua, elleivät asiaan vaikuttavat olosuhteet ole samanlaisia. Yhdenvertaisuusnäkökohdilla on merkitystä sekä myönnettäessä lailla etuja ja oikeuksia kansalaisille että asetettaessa heille velvollisuuksia. Toisaalta lainsäädännölle on ominaista, että se kohtelee tietyn hyväksyttävän yhteiskunnallisen intressin vuoksi ihmisiä eri tavoin edistääkseen muun muassa tosiasiallista tasa-arvoa. [lihavointi kirjoittajan]

Kansalaisaloitteen kannattajat voivat väittää, että avioliiton rajaamisella miehen ja naisen väliseksi on hyväksyttävä yhteiskunnallinen intressi. En löytänyt yhtäkään perustuslakivaliokunnan lausuntoa, jossa syrjivälle lainsäädännölle katsottaisiin olevan yhteiskunnallinen intressi. Vuonna 2001 säädettiin laki rekisteröidystä parisuhteesta ja tällöin perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan:

Avioliittolainsäädäntöä ja sen kanssa rinnasteisia lakeja säädettäessä on kyse sellaisista erityisistä yhteiskunnan tulevaisuuteen ja arvoihin liittyvistä ratkaisuista, joissa avioliiton asettaminen naisen ja miehen parisuhteena erityisasemaan lainsäädännössä on perusteltua. Lakien tulkinta toisaalta saattaa ajan kuluessa muuttua ja perustuslain tulkinta aktiivisesti muuttaa arvokäsityksiä.

Vuonna 2001 avioliittolain rajaaminen pelkästään miehen ja naisen väliseksi katsottiin perustuslain kannalta hyväksyttäväksi. Kuitenkin viimeisessä virkkeessä perustuslakivaliokunta ennustaa, että perustuslain tulkinta saattaa ajan kuluessa muuttua. Ei ole siis mitenkään varmaa, että onko kansalaisaloitteen vaatima muutos perustuslain mukainen. Eduskunnan tulisi asiaa käsitellessään pyytää perustuslakivaliokunnan lausunto ja aitoa avioliittoa vaativa kansalaisaloite saattaa päätyä historiaan ensimmäisenä aloitteena, joka kaatui perustuslakivaliokunnassa.

Teksti tykkää kun sitä luetaan. Saa jakaa siis!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *