Miten käy aidon avioliiton?

Viikonlopun aikana “aito avioliitto” -kansalaisaloite sai kerättyä tarvittavat 50 000 allekirjoitusta, joilla kansalaisaloite saadaan eduskunnan käsittelyyn. Tämä herätti konservatiivisessa ja lähinnä päivystävistä kristillisdemokraateista koostuvassa kansanosassa riemua ja Hesarikin päätyi tekemään jutun rajapyykin ylittämisestä. Kansalaisaloitteen vireillepanija Jukka-Pekka Rahkonen toistaa lyhyessä haastattelussa kiihkokonservatiivien hellimää legendaa asiaan perehtyneestä lakivaliokunnasta, jonka yli eduskunta käveli. Älä usko konservatiivia vaan tutustu lakivaliokunnan saamiin lausuntoihin.

Kansalaisaloitteen menestymismahdollisuudet eduskunnassa ovat heikot. Jarno Lappalainen laski blogissaan, että vaalikonedatan perusteella kansalaisaloitetta kannattaa vain 41 kansanedustajaa ja vastustaa 144 kansanedustajaa. Lakivaliokunta on tälläkin kertaa paljon vartijana, mutta vaalikonedatan perusteella aloitteen vastustajilla on selvä enemmistö, kun aloitetta vastustaa kaksitoista kansanedustajaa ja kannattaa kolme edustajaa. Kahden kansanedustajan kanta on epävarma.

En myöskään usko, että yhdelläkään puolueella, kristillisdemokraatteja lukuun ottamatta, on halua jatkaa keskustelua avioliittolaista. Jos aloite sattuisi vasten kaikkia ennakkotietoja menestymään eduskunnassa niin siitä ei seuraisi muuta kuin uusi kansalaisaloite avioliittolain muuttamiseksi uudelleen. Asia on jo kerran poliittisesti ratkaistu, joten pulinat pois.

Toivon kuitenkin, että aloite käsitellään asiallisesti eduskunnassa. Aloite on nimittäin siitä harvinainen, että sillä pyritään rajaamaan väestöryhmälle jo annettuja oikeuksia uudelleen. Ennen kirjoittamaan ryhtymistä käytin puolitoista tuntia oikeuskirjallisuuden parissa, yrittäen etsiä viitteitä vastaavanlaisesta tapauksesta ja siitä millaisin perustein oikeuksien rajaamiseen voitaisiin ryhtyä. En löytänyt mitään tähän rinnastettavaa. Minua kevyemmin kirjoittava Kasper Strömman rinnastaa aloitteen naisten äänioikeuden perumiseen.

Perustuslain 6 § 1. momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ja tämä säännös kohdistuu myös lainsäätäjään. Perustuslakivaliokunta on käsitellyt syrjinnän kieltoa esimerkiksi yhdenvertaisuuslaista antamassaan lausunnossa PeVL 31/2014 ja todennut siinä seuraavaa:

Lailla ei voida mielivaltaisesti asettaa kansalaisia tai kansalaisryhmiä toisia edullisempaan tai epäedullisempaan asemaan. Yhdenvertaisuussäännös ei kuitenkaan edellytä kaikkien kansalaisten kaikissa suhteissa samanlaista kohtelua, elleivät asiaan vaikuttavat olosuhteet ole samanlaisia. Yhdenvertaisuusnäkökohdilla on merkitystä sekä myönnettäessä lailla etuja ja oikeuksia kansalaisille että asetettaessa heille velvollisuuksia. Toisaalta lainsäädännölle on ominaista, että se kohtelee tietyn hyväksyttävän yhteiskunnallisen intressin vuoksi ihmisiä eri tavoin edistääkseen muun muassa tosiasiallista tasa-arvoa. [lihavointi kirjoittajan]

Kansalaisaloitteen kannattajat voivat väittää, että avioliiton rajaamisella miehen ja naisen väliseksi on hyväksyttävä yhteiskunnallinen intressi. En löytänyt yhtäkään perustuslakivaliokunnan lausuntoa, jossa syrjivälle lainsäädännölle katsottaisiin olevan yhteiskunnallinen intressi. Vuonna 2001 säädettiin laki rekisteröidystä parisuhteesta ja tällöin perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan:

Avioliittolainsäädäntöä ja sen kanssa rinnasteisia lakeja säädettäessä on kyse sellaisista erityisistä yhteiskunnan tulevaisuuteen ja arvoihin liittyvistä ratkaisuista, joissa avioliiton asettaminen naisen ja miehen parisuhteena erityisasemaan lainsäädännössä on perusteltua. Lakien tulkinta toisaalta saattaa ajan kuluessa muuttua ja perustuslain tulkinta aktiivisesti muuttaa arvokäsityksiä.

Vuonna 2001 avioliittolain rajaaminen pelkästään miehen ja naisen väliseksi katsottiin perustuslain kannalta hyväksyttäväksi. Kuitenkin viimeisessä virkkeessä perustuslakivaliokunta ennustaa, että perustuslain tulkinta saattaa ajan kuluessa muuttua. Ei ole siis mitenkään varmaa, että onko kansalaisaloitteen vaatima muutos perustuslain mukainen. Eduskunnan tulisi asiaa käsitellessään pyytää perustuslakivaliokunnan lausunto ja aitoa avioliittoa vaativa kansalaisaloite saattaa päätyä historiaan ensimmäisenä aloitteena, joka kaatui perustuslakivaliokunnassa.

Teksti tykkää kun sitä luetaan. Saa jakaa siis!

Loikkarien pelko löytyy hallitusohjelmasta

Yksityiskohtiin on helppo piilottaa isojakin jytkyjä, kuten hallitusohjelman liitteistä nähdään. Liite 7 Pöytäkirjamerkintöjä sisältää hyvin viattoman ja kapulakielisen lauseen:

Kumotaan puoluelain (L 10/1969) 9 §:n (sellaisena kuin se nykyään on puoluelain osittaismuutoslaissa 683/2010) 1 momentin kolmas (3) lause.

Mikä on tämä kolmas lause. Se kuuluu näin:

Jos eduskuntavaalien välisenä aikana kunkin vuoden valtion talousarvion julkaisemiseen mennessä vähintään puolet jotakin puoluetta edustaneista ja puolueen valtionavustusosuutta laskettaessa mukaan luetuista kansanedustajista on ilmoittanut eduskunnan puhemiehelle luopuvansa edustamasta tätä puoluetta eduskunnassa, on avustuksen jakoperustetta tarkistettava siten, että tapahtuneet siirtymiset otetaan huomioon.

Tällä hetkellä siis puolueen kansanedustajien määrän tippuessa puoleen myös puoluetuki tippuu puoleen. Hallitusohjelmassa tästä halutaan luopua niin, että puoluetuki ei pienenisi vaikka kansanedustajat vaihtaisivat puoluetta tai perustaisivat oman ryhmänsä. Eivätkö puoluejohtajat luota kansanedustajiensa puolueuskollisuuteen?

Teksti tykkää kun sitä luetaan. Saa jakaa siis!

Soini ei kestänyt vastuuta

Hallitusneuvottelujen tiedotustilaisuus jatkuu ja tiedossa on itkua, sekä hammastenkiristelyä kaikille. Kiristysten ja puristusten lisäksi kiinnostavinta oli Soinin salkkuvalinta. Ulko- ja eurooppaministeri.

Toiseksi suurimpana hallituspuolueena Timo Soinille olisi kuulunut valtiovarainministerin salkku. Näin on ollut 90-luvulta asti, kun sitä ennen kakkossalkkuna pidettiin ulkoministerin salkkua. Mikään ei näin vaikeina taloudellisina aikoina perustele sitä, että ulkoministerin salkku olisi painavampi kuin valtion kirstunvartijan. Looginen selitys tälle on, että Soini on rintamakarkuri.

Ulko- ja eurooppaministerinä saa oikein luvan kanssa olla maailmalla matkaamassa, kun muut ministerit vastaavat hallituksen puolesta opposition vaikeisiin kysymyksiin, jopa hiillostukseen. Maailmalla väistää helpommin myös toimittajat ja heidän vaikeat kysymyksensä siitä, että miksi Perussuomalaiset leikkaa niin lapsiperheiltä, työttömiltä kuin opiskelijoitakin, vaikka heidän etujensa ajaminen on mainittu puolueen säännöissäkin.

Ymmärrän kyllä Soinia, ulko- ja eurooppaministerinä on helpointa, mutta päänsilityksiä tästä valinnasta on turha odottaa.

Teksti tykkää kun sitä luetaan. Saa jakaa siis!

Kuusi pointtia turvaseksiviestittelystä

Kiitos keskisuomalaisen veteraanipoliitikon, pikkutuhmat ja tuhmemmatkin viestit ja niiden lähettäminen ovat tänään otsikoissa. Avustaakseni niitä, joille tämä taiteenlaji on täysin vieras, kirjoitin kuuden kohdan pikaohjeet turvalliseen ja kaikille mukavaan seksiviestittelyyn.

 1. Tärkeimpänä ohjeena: lähetä viestejä ainoastaan niitä haluaville vastaanottajille. Ennen lähettämistä mieti, että tuleeko viestisi yllättäen ja pyytämättä. Jos vastaus on kyllä niin jätä viesti lähettämättä.
 2. Viestittele luotettavan ihmisen kanssa. Luotettavin on tietysti puoliso, tyttöystävä, poikaystävä tai vastaava. Tällöin myös viestittely on ulkopuolisen silmin moraalisesti kestävimmällä pohjalla.
 3. Jos kuitenkaan luotettavasta henkilöstä ei löydy viestittelyseuraa tai haluat viestitellä muuallekin niin pyri etsimään viestittelykumppani omasta viiteryhmästäsi. Ikävät vuodot estää parhaiten, jos molemmat viestittelijät menettävät kasvonsa viestien tullessa julkisuuteen. Kolmiodraamat lisäävät kuitenkin riskejäsi.
 4. Hanki erillinen pre-paid -liittymä tekstiviestittelyyn. Näin viesteillä ei ole niin paljon todistusarvoa vuodon tapahtuessa. (jos saat viestejä tai puheluita, jotka haluat estää niin se onnistuu käyttöliittymällä iPhonella ja Windows Phonella, Androidille löytyy appeja samaan tarkoitukseen)
 5. Jos katsot tarpeelliseksi lähettää viestittelykaverille myös paljasta pintaa kuvien tai videoiden muodossa niin rajaa ehdottomasti naamasi pois kuvasta (sama koskee myös paljastavia tatuointeja tai muita tuntomerkkejä)
 6. Käytä viestittelyyn snapchattia, joka näyttää viestiä vastaanottajalle vain tietyn ajan ja poistaa sen sitten. Tämä ei kuitenkaan estä vastaanottajaa tallentamatta viestiäsi ruudunkaappauksella.
Teksti tykkää kun sitä luetaan. Saa jakaa siis!

Onks neljä miljardia paljon vai vähän?

Pääministeri Stubb ilmoitti, että kokoomus on valmis leikkaamaan julkiselta sektorilta kuusi miljardia euroa seuraavan hallituskauden aikana. Näistä leikkauksista 4 miljardia kohdistuisi valtiontalouteen ja kaksi miljardia kuntatalouteen.

Isoista rahoista puhuttaessa ihmisiltä tuntuu katoavan perspektiivi, että kuinka paljon rahaa menee mihinkin, joten keräsin vaihtoehtoa siitä mitä neljällä miljardilla saa, (lähde: valtion talousarvio 2015):

 • opintotuet neljälle vuodelle (916 miljoonaa euroa vuonna 2015)
 • poliisin rahoituksen yli viidelle vuodelle (739 miljoonaa euroa vuonna 2015)
 • maahanmuuton menot sisäasianministeriön hallinnonalalta sekä kotouttamismenot työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta 25 vuodeksi (yhteensä 159 miljoonaa euroa vuonna 2015)
 • puolustusministeriön sekä oikeusministeriön hallinnonalan rahoituksen vuodeksi eli puolustusvoimat, tuomioistuimet, vankilat… (hallinnonalat yhteensä 3 588 miljoonaa euroa vuonna 2015)
 • yliopistojen valtionrahoituksen kahdeksi vuodeksi (1 904 miljoonaa euroa vuonna 2015)
 • kansaneläkemenot, takuueläkkeet, vammaisetuudet ja eläkkeensaajan asumistuet vuodeksi (3 759 miljoonaa euroa vuonna 2015)

Mistä sinä leikkaisit 4 miljardia euroa?

Teksti tykkää kun sitä luetaan. Saa jakaa siis!

Ylioppilaslehti, demarit ja Ozan Yanar

Olen tässä pari päivää seuraillut Facebook-seinälleni ilmestynyttä keskustelua Ylioppilaslehden Ozan Yanaria koskeneesta jutusta. Jutun lisäksi Ozan Yanar on myös päässyt lehden kanteen kuvassa, jossa on lisäksi vihreällä ylipyyhitty “demari” teksti. Tällainen palstatilan tarjoaminen yhdelle vihreälle ehdokkaalle herätti luonnollisesti närkästystä muissa puolueissa varsinkin, kun Ozanin käsittely on lähinnä ylistävää. Sen sijaan sosiaalidemokraattinen puolue saa jutun kirjoittaneelta päätoimittaja Antti Pikkaselta kyytiä esimerkiksi seuraavasti:

“Demareiden ratkaisut ovat simppeleitä. Kun on ongelma, se ratkaistaan sanomalla vahvemmalle osapuolelle, että ei saa. Jos esimerkiksi osa-aikatyöntekijöillä ei ole riittävästi töitä, ratkaisu on, että kielletään työnantajien aloitteesta tehdyt nollatuntisopimukset. Siis jos Pekan työnantaja pakotetaan laittamaan sopimukseen nollan sijasta 18 tuntia, Pekalla on vähintään 18 tuntia aina töitä.

Vaikka kaikki hyvin tietävät, että todellisuudessa Pekalla ei kohta ole töitä ollenkaan.”

Nollatuntisopimusten kieltämisestä voidaan olla montaa mieltä, mutta työt tuskin tulevat loppumaan vaikka nollatuntisopimukset kiellettäisiinkin. Vaihtoehtona on esimerkiksi sopimuksen tekeminen tarvittaessa töihin kutsuttavana. Rivien välejä ei tarvitse kauheasti tuijotella, jotta löytää demarien leimaamisen menneisyyden puolueeksi.

Neljä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan poliittista ryhmää julkaisi yhteisen kannanoton, jossa kummasteltiin Ozan Yanarin ja vihreiden Ylioppilaslehdessä saamaa näkyvyyttä näin lähellä vaaleja. Kannanotossa olevassa laskelmassa arvioitiin Ylioppilaslehden ilmoitushintoja käyttäen Ozan Yanarin saaman näkyvyyden arvoksi vähintään 50 000 euroa. Aika paljon tukea lehdeltä joka yliopisto-opiskelijoiden varoilla postitetaan jokaiselle Helsingin yliopiston opiskelijalle (ja tämä kyseinen numero vielä 20 000 abiturientille).

Päätoimittaja Pikkanen vastasi kannanottoon perusteilla, jotka eivät kestä lähempää tarkastelua. Ensimmäinen perustelu on, että Ylioppilaslehti halusi tehdä jutun ylioppilaskuntavaalien äänikuninkaasta ja juttu saatiin toimituksen työprosessien vuoksi vasta maaliskuun lehteen. Ylioppilaskunnan vaalit pidettiin 5.11. ja henkilökuva saatiin kolmanteen lehteen vaalien jälkeen. Jutun julkaisemisella ei selvästi ollut kiire, joten miksi sitä voitu siirtää vaalien jälkeiseen, kevään viimeiseen, numeroon?

Seuraavana juttu poliitikosta rinnastetaan juttuun kirjailijasta, koska molemmat saivat näkyvyyttä. Uskaltaisin väittää, että ylioppilaskunnan jäsenistön kirjallinen maku ei ole niin polarisoitunutta, että yhden kirjailijan saama näkyvyys herättäisi keskustelua. Lisäksi kirjailijan näkyvyys on aina lähes samanarvoista, poliitikon näkyvyys on parasta vaalien alla. Pikkanen myös puolustautuu sillä että Ylioppilaslehti ja Image julkaisivat Pekka Haavistosta kansijutun viime presidentinvaalien alla. Varsinkin rinnastus Imageen on hämmentävä, sillä Imagea kustannetaan tilaajien ja ilmoittajien rahoilla pakollisella jäsenmaksulla varojaan keräävän julkisoikeudellisen yhteisön rahojen sijaan. Löysin molemmat Haavistoa käsittelevät jutut verkosta ja ne on julkaistu marraskuussa 2011, jolloin Haaviston kannatus oli 6 % ja Haavistoa voitiin käsitellä kiinnostavana altavastaajana.

Loput perusteluista ovatkin vetoamista Ylioppilaslehden journalistiseen vapauteen. Pikkasen puolustuspuhe päättyy poliittisille ryhmille annettuun suositukseen kannella Julkisen sanan neuvostoon. Hyvää journalistista tapaa ei Ozan Yanarin henkilökuvassa ollut rikottu ja päätoimittaja tietää sen hyvin. Vastaamatta jää kysymys miksi henkilökuva yhdestä eduskuntavaaliehdokkaasta ja samalla keskisormen vilautus demarien suuntaan katsottiin tarpeelliseksi kahta kuukautta ennen vaaleja. Ulkopuolisina emme voi tietää eikö Ylioppilaslehden toimitus osannut arvioida jutun mainosarvoa, tekivätkö he jutun vain koska journalistinen vapaus antoi siihen mahdollisuuden vai haluttiinko vihreitä tai Ozan Yanaria suosia tarkoituksellisesti?

Teksti tykkää kun sitä luetaan. Saa jakaa siis!

Maahanmuuttokriitikot todistavat

Tänään internetin ihmeellisessä maailmassa tuli vastaan “100 % kansalaisen asialla” -olevan mitävittua.fi -sivuston uutinen siitä kuinka maahanmuuttajia taas suositaan. Jätän linkkaamatta tuohon mukauutiseen, sillä sivusto elää todennäköisesti mainostuloilla ja mitä vähemmän tuolla sivustolla käydään niin sitä vähemmän se saa mainostuloja.

Kyseisen uutisen tärkein anti on skannaus Helsingin kaupungin myöntämästä maksusitoumuksesta vuokra-asunnon välityspalkkioon. Helsingin kaupunki sitoutuu maksamaan välityspalkkion, jos toimeentulotukiasiakas saa siten asunnon, jonka vuokra on maksimissaan 1345 euroa kuukaudessa. Huutomerkkien saattelemana tätä pidetään todisteena maahanmuuttajien suosimisesta.

Internetistä löytyy myös Helsingin kaupungin sosiaalitoimen hyväksymät suurimmat toimeentulotuessa huomioitavat asumismenot. Ja katso, kuuden hengen talouden maksimivuokra on 1345 euroa. Aivan samalla tavoin kantasuomalaiselle kuin maahanmuuttajalle. Onnea kriitikot, todistitte juuri, että maahanmuuttaja ei saa erikoiskohtelua sossussa.

Tämän tekstin kirjoitushetkellä tuota uutista on suositellut Facebookissa 273 ihmistä ja tästä päästäänkin tärkeämpään kysymykseen: mihin helvettiin on kadonnut ihmisten lähdekritiikki? Miten on mahdollista, että huonosti kirjoitetut tekstit, joiden kirjoittajat ovat niin munattomia, että eivät nimeään uskalla kertoa, otetaan todesta? Ehkä kyseessä on sama juttu kuin spammin kanssa, tekstit ovat idioottimaisia ja täynnä kirjoitusvirheitä, jotta ne vetoavat ainoastaan yksinkertaisiin, siis helposti narutettaviin.

Teksti tykkää kun sitä luetaan. Saa jakaa siis!

Tasa-arvoinen avioliittolaki, lakivaliokunta ja asiantuntijalausunnot

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvisti viime perjantaina tasa-arvoisen avioliittolain allekirjoitukseen. Tämä herätti taas tasa-arvon vastustajat muistuttamaan, että mitään ei ole menetetty ja lakia voidaan muuttaa vielä seuraavalla vaalikaudella. Esimerkiksi kristillisdemokraattien Petteri Pietikäinen puolustaa epätasa-arvoa seuraavasti:

Vaikka eduskunta päättikin myönteisesti suuren valiokunnan suosituksesta aloitteesta, täytyy muistaa, että lakivaliokunta, joka sentään kuunteli eri asiantuntijoita kattavasti, hylkäsi sen, että aloitteen tulisi edetä laiksi. Näiden asiantuntijoiden kuuleminen aiheeseen liittyvässä kansalaiskeskustelussa jäi vähäiseksi, joten on aivan ymmärettävää, että juuri säädetyn “uuden, uljaan, avioliittolain” kujanjuoksu kohti itsenäisyytemme juhlavuotta 2017 saa maamme arvokonservatiivit teroittamaan miekkojaan.

Lakivaliokunta tosiaan kuuli asiantuntijoita, kuulemisesta en ole niin varma. Pyysin lakivaliokunnassa kaikki lausunnot ja jaoin ne seuraaviin luokkiin:

 • kuultava kannattaa kansalaisaloitetta
 • kuultava vastustaa kansalaisaloitetta
 • etujärjestö, ei ota kantaa
 • asiantuntija, ei ota kantaa

Lakivaliokunta pyysi 58 lausuntoa, joista 20 kannattaa kansalaisaloitetta, 11 lausunnonantajaa vastusti kansalaisaloitetta, viidestä etujärjestön lausunnosta ei ollut löydettävissä kantaa ja loput olivat asiantuntijalausuntoja, joissa ei otettu kantaa aloitteen hyväksymiseen. Kaikki lausunnot ovat luettavissa tekstin lopussa olevasta taulukosta. Aloitteen kannattajien joukossa olivat mm. Asianajajaliitto ry, Pelastakaa Lapset ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Väestöliitto ry, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Alla muutamia lainauksia lakia kannattaneista lausunnoista:

MLL toteaa, että avioliittolain muuttaminen kansalaisaloitteessa esitetyllä tavalla mahdollistaisi samaa sukupuolta olevan parin yhteisadoption. MLL pitää tätä kannatettavana. Ei ole lapsen edun mukaista, että lapsi adoptoidaan yksin perheeseen, jossa on tosiasiallisesti kaksi vanhempaa. Tilanteissa, joissa avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa oleva adoptoi lapsen yksin, myös adoptiovanhemman puoliso on yleensä vanhemman roolissa. Adoptoitavan lapsen edun kannalta olisi perusteltua, että molemmat tosiasialliset vanhemmat olisivat adoptioneuvonnan piirissä ja että heillä molemmilla olisi mahdollisuus adoptoida lapsi yhdessä. On tärkeää, että parisuhteen laatu ja vakaus arvioidaan adoptioneuvonnassa lapsen edun kannalta. (Mannerheimin lastensuojeluliitto)

Yhteenvetona totean, että ihmisten yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta kansalaisaloitteen sisältämä ehdotus sukupuolineutraalista avioliitosta merkitsisi nykytilaan verrattuna olennaista parannusta poistaessaan merkittävän ja heikosti perusoikeusnäkökulmasta puolustettavissa olevan ihmisten eri asemaan asettamisen sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Perustuslaista ei johdu myöskään minkäänlaista estettä kansalaisaloitteen hyväksymiselle. (Valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen)

Tutkimustulosten mukaan samaa sukupuolta olevien vanhempien liitto ei vaaranna niissä elävien lasten turvallisuutta (esim. lastenpsykiatri Tytti Solantaus: Tutkimuskatsaus sateenkaariperheissä elävien lasten kehityksestä ja hyvinvoinnista, STM julkaisuja 2003:10). Sen sijaan sitä saattavat vaarantaa rakenteet, jotka edesauttavat näiden perheiden erottautumista muista perheistä ja siten leimautumista. Lainsäätäjän tulisi pyrkiä poistamaan nämä rakenteet mahdollisimman pian. (Väestöliitto)

Lakialoitetta vastustivat kaikki uskonnolliset yhdyskunnat eli mm. Suomen evankelis-luterilainen kirkko, katolinen kirkko Suomessa, Suomen islamilainen neuvosto, Vapaakirkko… Uskonnollisten yhdyskuntien lisäksi aloitetta vastustivat ainoastaan emerituspiispa Eero Huovinen, Suomen Evankelinen Allianssi ja asiantuntijana kuultu kasvatuksen teorian ja tradition professori Tapio Puolimatka, jonka lausunnon tieteellisyyttä Jyväskylän yliopisto nyt selvittää. Alla muutamia lainauksia lakia vastustaneiden perusteluista:

Suomen Helluntaikirkko perustaa käsityksensä avioliittoinstituutiosta Raamatun alkukertomuksiin  “… mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa; ja he tulevat yhdeksi lihaksi.” (1. Moos. 2:24). Uudessa Testamentissa Jeesus vahvisti juuri tämän raamatunkohdan kristillisen avioliiton perustaksi. Avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen välinen elinikäinen liitto, jonka tarkoituksena on suvun jatkaminen ja rakkauteen perustuva kumppanuus. Kaikki muut yhteiselämän muodot jäävät avioliittoinstituution ulkopuolelle. (Suomen Helluntaikirkko)

Suomessa on jo säädetty laki parisuhteen rekisteröimisestä, meidän näkemys on, että avioliittolakia ym. Lakeja ei muutettaisi lakialoitteen vaatimalla tavalla. Avioliitto, uskomme mukaan, on pyhä liitto miehen ja naisen välillä, vaikka avioliittosopimus on siviilisopimus. ”Olemme luonut teitä miehestä ja naisesta” (Koraani 49:13). Ihmissuvun jatkumisen kannalta avioliitto miehen ja naisen välillä on oikea tie, myös lähisuvun tuntemuksen kannalta, uskomme mukaan kahta samaa sukupuolta edustavan henkilön välinen suhde ei voida määritellä avioliitoksi. [sic] (Suomen Islamilainen Neuvosto)

Katolisen vakaumuksen mukaan avioliitto on Jumalan perustama ja inhimillisen elämän perusjärjestys. Se on tarkoitettu miehen ja naisen väliseksi yhteydeksi, jonka vain kuolema voi erottaa. Avioliitto muodostuu perheeksi, johon kuuluvat isä, äiti ja heille mahdollisesti syntyvät lapset. Tällainen yhteisö on paras ja luonnollinen kasvuympäristö lapsille. Tällaiseksi perusyksiköksi se tulisi myös yhteiskunnassa tunnustaa. (Katolinen kirkko Suomessa)

Pyhillä kirjoituksilla päähän lyömisen lisäksi osa uskonnollisten yhteisöjen lausunnoista sisälsi verhottuja uhkauksia, kuten ev.lut kirkon vihkimisoikeudesta luopuminen tai helluntaikirkon yleishyödyllisen toiminnan vähentäminen.

En käsittele tarkemmin etujärjestöjen lausuntoja, joissa ei oteta kantaa tasa-arvoiseen avioliittolakiin Asiantuntijalausunnot, joissa ei kantaa jakaantuivat, niin lausuntoihin homoparien kyvystä vanhemmuuteen (mm. lastenpsykiatri Jari Sinkkonen), näkemyksiin lain aiheuttamista muutoksista muuhun lainsäädäntöön (mm. sosiaali- ja terveysministeriö kuin lain vaatimista tietojärjestelmäkustannuksista (mm. maa- ja metsätalousministeriö):

[Tämä sanottuna,] nyt olemassa oleva tutkimusnäyttö ei anna aihetta vakavaan huoleen samaa sukupuolta olevien vanhempien lasten kehityksestä. Tiedämme toistaiseksi kuitenkin varsin vähän siitä, miten he aikanaan kokevat oman vanhemmuutensa, ja miten he voivat aikuisuudessa. On myös tärkeää muistaa, että samaa sukupuolta olevien ihmisten liitot ovat yhtä monenkirjavia kuin heteroliitotkin. USA:ssa on esim. lesbojärjestöjä, jotka tähdentävät miesten merkitystä lapsen kehitykselle ja auttavat etsimään naisparien lapsille mieskavereita. Osa naisista on saanut lapset heteroliitossa, ja kun he eroavat ja solmivat suhteen naiseen, lapsilla on parhaassa tapauksessa luonteva kontakti omaan biologiseen isäänsä. Näissä tilanteissa lapsi tietää, ketkä hänen vanhempansa ovat. (Dosentti, ylilääkäri Jari Sinkkonen)

Vihkimisoikeuden saaneelle uskonnolliselle yhdyskunnalle vihkiminen on oikeus, ei velvollisuus. Avioliittolain mukaan uskonnollisella yhdyskunnalla on oikeus määrätä laissa säädettyjen edellytysten lisäksi muilta osin vihkimisen ehdoista ja muodosta. Opetus- ja kulttuuriministeriön näkemyksen mukaan mahdollinen kansalaisaloitteen hyväksyminen ei muuttaisi tätä asetelmaa.(Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Kansalaisaloitteeseen liittyvien valtiontaloudellisten vaikutusten käsittely poikkeaa tavanomaisesta hallituksen esitykseen liittyvien valtiontaloudellisten vaikutusten käsittelystä. Lähtökohtana on, että viimeksi mainitut esitykset käsitellään ja niihin otetaan kantaa kehyspäätös- ja talousarvioesitysprosesseissa, jolloin virastojen resurssikysymyksiä arvioidaan prosessien eri vaiheissa ja samalla otetaan kantaa myös resurssikysymyksiin kokonaisuudessaan. Jos hallituksen esityksellä on valtion talousarvioon liittyviä vaikutuksia, se annetaan asianomaiseen talousarvioesitykseen liittyvänä ns. budjettilakina. Kansalaisaloitteeseen liittyvät resurssikysymykset nousevat esille nyt eduskunnan valiokuntakäsittelyn yhteydessä yksittäisinä menotarpeina. (Valtiovarainministeriö)

Valtiovarainministeriön resursointiongelma ratkaistiin pitkällä siirtymäajalla, jonka aikana budjettilaitkin saadaan kuntoon. Muita todellisia ongelmia kansalaisaloitteen hyväksymiselle ei lausunnosta löytynytkään. Lakivaliokunta ei kuunnellut asiantuntijoita vaan uskonnollisia yhteisöjä, vaikka lakialoite ei edes koskenut niiden asemaa.

Liite: Taulukko lausunnonantajista

Aloitetta kannattaneet
Adopterade Finland rf lausunto, ruotsiksi
Allianssi ry lausunto
Asianajajaliitto ry lausunto
Helsingin maistraatti lausunto, selvitys, selvitys
Ikäinstituutti ry lausunto 
Tahdon 2013 -kampanja lausunto 
Mannerheimin lastensuojeluliitto ry lausunto
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos lausunto
Pelastakaa Lapset ry lausunto
Piispa Irja Askola lausunto 
Professori Suvianna Hakalehto-Vainio lausunto 
Professori Markku Helin lausunto
Professori Veli-Pekka Viljanen lausunto 
Regnbagsankan rf lausunto, ruotsiksi
Sateenkaariperheet ry lausunto, selvitys
SETA ry lausunto 
Tasa-arvoasioiden neuvottelukunta lausunto, KD eduskuntaryhmän huomautus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL lausunto, muistio
Trasek ry lausunto 
Väestöliitto ry lausunto
Aloitetta vastustaneet
Suomen Baptistikirkko lausunto 
Emerituspiispa Eero Huovinen lausunto 
Evankelis-luterilainen kirkko lausuntoselvitys 
Helluntaikirkko lausunto, selvitys
Islamilainen neuvosto lausunto 
Katolinen kirkko Suomessa lausunto 
Ortodoksinen kirkko lausunto, selvitys 
Patmos lähetyssäätiö lausunto, selvitys 
Professori Tapio Puolimatka lausuntodiat
Suomen Evankelinen allianssi vetoomus
Vapaakirkko lausunto 
Etujärjestöt ilman kantaa
 Adoptioperheet ry lausunto 
 Jehovan todistajat lausunto 
 Lasten Perusoikeudet ry lausunto, selvitys 
 Vuxna internationell adopterade i Finland lausunto, ruotsiksi
Asiantuntijat ilman kantaa
Itä-Suomen aluehallintovirasto lausunto
Eläketurvakeskus lausunto, selvitys
Eduskunnan oikeusasiamies lausunto 
Helsingin kaupungin adoptiopalvelu lausunto 
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto lausunto 
Interpedia ry lausunto, selvitys
Kela lausunto 
Keva lausunto, selvitys
Kuntaliitto lausunto
Lapsiasiainvaltuutettu lausunto 
Maa- ja metsätalousministeriö lausunto 
Oikeusministeriö lausunto, selvitys 
Opetus- ja kulttuuriministeriö lausunto 
Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntija Jari Sinkkonen lausunto 
Professori Mikael Hidén lausunto 
Professori Ulla Liukkunen lausunto 
Professori Jari Wahlström lausunto 
Sosiaali- ja terveysministeriö lausunto 
Valtiokonttori lausunto
Valtiovarainministeriö lausunto
Verohallinto lausunto
Väestörekisterikeskus lausunto, selvitys, selvitys
Teksti tykkää kun sitä luetaan. Saa jakaa siis!

Perussuomalaista todellisuudenhallintaa

Perjantaisen välikysymysäänestyksen jälkeen Soini väitti Vihreiden pelastaneen hallituksen. Aiheesta uutisoi isosti Perussuomalaisten oma puoluelehti ja Soinin kummalliset laskutoimitukset päätyivät muun muuassa Tuomas Saloniemen irvittäväksi.

Tänään myös Suomen Uutisten juttu muutti oudosti muotoaan. Googlen välimuistista onneksi löytyi myös alkuperäinen versio ja otin molemmat talteen.

Ensin alkuperäinen:

alkuperäinen

Ja sitten lauantain päivitetty versio:

muokattu

“Timo Soinia sekä muita henkilöitä on siteerattu jutussa väärin. Täsmennys 7.2.2015 klo 11.57: Kyse on toimituksen virheestä.”

On kyllä helvetin ammattitaidoton toimitus, kun jutussa on kolme suoraa sitaattia Timo Soinilta ja yhdet sekä Kaj Turuselta, että Pentti Kettuselta ja kaikki menevät väärin.

Teksti tykkää kun sitä luetaan. Saa jakaa siis!

Julkinen sektori innovoi

Sunnuntain Hesarissa oli kolumni terveydenhuoltoalaa mullistavasta Elizabeth Holmesista ja hänen Theranos -yrityksestään. Satojen miljoonien dollareiden pääomasijoitukset kerännyt yritys on kehittänyt menetelmiä, joilla lähes kaikki verikokeet voidaan ottaa sormenpäästä ikävämmän kyynärtaivenäytteen sijaan. Minulla ei minkäänlaista kompetenssia arvioida menetelmiä ja niiden toimivuutta, mutta itsekin neulakammoisena toivoisin, että kyynärtaipeesta otettavista verinäytteistä päästäisiin eroon.

Laboratoriomenetelmien kehittäminen on kuitenkin vain osa Theranoksen strategiaa. Varsinainen kolumnistin hehkuttama innovaatio on halpa ja helppo laboratoriotestaus, joka “muuttaa ihmisten suhdetta terveyteensä ja sairauksien ennaltaehkäisyyn”. Theranos pyrkiikin tarjoamaan testejä halvalla ja nopeasti. Elizabeth Holmes on julistanut oikeuden omaa terveyttä koskevaan tietoon olevan ihmisoikeus. Silti näyttää siltä, että Theranoksen asiakkaaksi päästäkseen tulee potilaalla olla lääkärin lähete.

Asun Tampereella ja minulla on käytettävissäni Fimlab Laboratoriot Se on sairaanhoitopiirien omistama osakeyhtiö ja siten siis osa julkista terveydenhuoltoa. Pärjääkö paikallinen laboratorioni palveluissa miljardien arvoisen, innovoivan start-upin kanssa?

Fimlab tarjoaa Oma terveys -nimistä palvelua, jossa voi ilman terveydenhuoltohenkilöstön lähetettä määrätä itselleen laboratoriokokeita. Niitä on tarjolla perusverenkuvasta, rasva-arvojen mittaukseen ja laktoosi-intoleranssin geenitestiin. Vertaamani testipaketit olivat halvempia kuin Theranoksen testit ja tulosten saapumisaika vaihteli testistä riippuen samasta päivästä viikkoihin.

Tampereella ei voi välttää kyynärtaivenäytteitä ja tulokset saa modernin softan sijaan tekstiviestinä kännykkään. Silti oikeudessa omiin terveystietoihin ollaan suomalaisessa julkisen terveydenhuollon yksikössä pidemmällä kuin hehkutetussa start-up laboratoriossa.

Julkisia palveluita pidetään byrokraattisina ja vanhanaikaisina, koska palveluissa keskitytään tarinan sijaan sisältöön. Fimlabilla ei ole keulakuvanaan messiaanista pelastajaa, ainoastaan hienoja palveluita, joita ei osata markkinoida.

(PÄIVITYS 19.3.2016 Theranos on huonojen tulosten vuoksi luopunut sormenpääverianalyysin kehittelystä. Tarkemmin: http://paholaisen-asianajaja.blogspot.fi/2016/03/verta-pakkiin-theranos.html)

Teksti tykkää kun sitä luetaan. Saa jakaa siis!