Virkamies on mulkku

Sosiaalisessa mediassa on tänään levinnyt pop-up kirpputorin perustaneen Anna Degerholmin kirjoitus siitä kuinka Helsingin kaupungin virkamiehet puuttuivat kirpputorin toimintaan. En ole maankäyttö- ja rakennuslain tai pelastuslain asiantuntija, mutta sain käsityksen, että ongelma syntyy, koska kirpputoritilana käytettyä varasto ei vastaa liike- ja kokoontumistilalle annettuja vaatimuksia (rakennustekniikasta jotain ymmärtävät voivat perehtyä määräyksiin täällä). Loppukaneettina Anna Degerholm toivoo, että virkamiehet pyrkisivät ratkaisemaan yritystoiminnan ongelmia niiden keksimisen sijaan.

Degerholmin toive on ymmärrettävä, mutta valitettavasti tielle tulee lainsäädäntö. Perustuslain 1 §:n 3 momentin mukaan:

“Julkisen vallan tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.”

Tässä ei voi liikaa painottaa sanaa tarkoin. Virkamies pääsee työssään tulkitsemaan lainsäädäntöä ja säädöksiin on jätetty harkintamarginaaliakin. Jos jonkinlainen menettely on kuitenkin lain mukaan kielletty niin tällöin virkamies ei voi tehdä menettelyn mahdollistavaa päätöstä ja tarvittaessa tulee myös toimia niin, että menettely keskeytyy.

Perustuslain 118 §:n 1 momentin mukaan:

“Virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta.”

Vastuulla tarkoitetaan niin vahingonkorvausvastuuta kuin viime kädessä rikosoikeudellista vastuutakin. Virkavastuu ei kata ainoastaan aktiivista toimintaa vaan myös passiivinen virkatoimien tekemättä jättäminen kuuluu virkavastuun piiriin. Virkavelvollisuuden rikkomisesta voidaan tuomita maksimissaan vuosi vankeutta myös viralta pantavaksi. Lievemmästä tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta voidaan tuomita varoitus tai sakkoja.

Valtion virkamiehistä pidetään lähtökohtaisesti nimikirjalain mukaista nimikirjaa, kunnille nimikirjanpito on vapaaehtoista. Nimikirjaan merkitään virkamiehen kaikki virkamiehen virkarikoksista saamat rangaistukset, sekä muut rikosoikeudelliset rangaistukset, joista on tuomittu vähintään ehdollista vankeutta. Esimerkiksi tieto aikaisemmasta viraltapanosta säilyy nimikirjassa eläkeiän saavuttamiseen saakka, joten kerran viraltapantua virkamiestä tuskin tullaan toistamiseen palkkaamaan.

Myös virkamiehiksi päätyy varmasti luonnevikaisia ääliöitä, jotka katsovat tärkeimmäksi tehtäväkseen muiden kyykyttämisen. Itse olen kuitenkin lähinnä törmännyt asiakasystävällisiin virkamiehiin, jotka pyrkivät auttamaan ongelmien ratkaisussa. Pyrin olemaan sellainen itsekin. Valitettavasti virkamieskään ei halua rikkoa lakia, jos siitä saattaa seurata vankeus, viraltapano ja työttömyys. Jos jokin on menettely virkamiehen mielestä lain mukaan mahdotonta niin valitukset asiasta kannattaa suunnata kansanedustajille.  

Teksti tykkää kun sitä luetaan. Saa jakaa siis!