Onks neljä miljardia paljon vai vähän?

Pääministeri Stubb ilmoitti, että kokoomus on valmis leikkaamaan julkiselta sektorilta kuusi miljardia euroa seuraavan hallituskauden aikana. Näistä leikkauksista 4 miljardia kohdistuisi valtiontalouteen ja kaksi miljardia kuntatalouteen.

Isoista rahoista puhuttaessa ihmisiltä tuntuu katoavan perspektiivi, että kuinka paljon rahaa menee mihinkin, joten keräsin vaihtoehtoa siitä mitä neljällä miljardilla saa, (lähde: valtion talousarvio 2015):

  • opintotuet neljälle vuodelle (916 miljoonaa euroa vuonna 2015)
  • poliisin rahoituksen yli viidelle vuodelle (739 miljoonaa euroa vuonna 2015)
  • maahanmuuton menot sisäasianministeriön hallinnonalalta sekä kotouttamismenot työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta 25 vuodeksi (yhteensä 159 miljoonaa euroa vuonna 2015)
  • puolustusministeriön sekä oikeusministeriön hallinnonalan rahoituksen vuodeksi eli puolustusvoimat, tuomioistuimet, vankilat… (hallinnonalat yhteensä 3 588 miljoonaa euroa vuonna 2015)
  • yliopistojen valtionrahoituksen kahdeksi vuodeksi (1 904 miljoonaa euroa vuonna 2015)
  • kansaneläkemenot, takuueläkkeet, vammaisetuudet ja eläkkeensaajan asumistuet vuodeksi (3 759 miljoonaa euroa vuonna 2015)

Mistä sinä leikkaisit 4 miljardia euroa?

Teksti tykkää kun sitä luetaan. Saa jakaa siis!