Lex Malmi ja valtion keskustelut Helsingin kaupungin kanssa

Kuuntelin viime torstaina Malmin lentokentän säilyttämistä vaativan Lex Malmi kansalaisaloitteen lähetekeskustelua. .

Lähetekeskustelussa pääministeri Juha Sipilä kommentoi asiaa seuraavasti:

Arvoisa rouva puhemies! Olen samaa mieltä, että tuo 2014 tehty päätös oli virhe. Mitä hallitus nyt on sitten tehnyt tämän jälkeen? Ensinnäkin selvitimme sen, onko tuo sopimus mahdollista purkaa, ja siinä tulimme oikeuskanslerin ohjeiden mukaisesti siihen tulokseen, että se tie on mahdoton. Sen jälkeen olemme käyneet useita keskusteluja Helsingin kaupungin kanssa siitä, löytyisikö tähän maavaihdon kautta vapaaehtoinen tie tai vapaaehtoinen kaupanpurun tie, ja se tie ei ole johtanut mihinkään. Helsingin kaupunki ei ole ollut valmis tähän maavaihdon tiehen.  (lihavointi kirjoittajan)

Minua alkoi kiinnostaa minkälaisia tarjouksia valtio on tehnyt Helsingin kaupungille ja julkisuuslakiin vedoten lähetin kaupungille tietopyynnön:

[P]yydän saada valtion viranomaisten lähettämät kirjalliset neuvottelupyynnöt / ehdotukset, jotka
liittyvät Malmin lentokenttään.

Pyyntö koskee asiakirjoja, jotka on lähetetty Helsingin kaupungille 29.5.2015 jälkeen.

Rajasin tietopyynnön Sipilän hallituksen aloittamispäivään ja lähetin pyynnön Helsingin kaupungille valtion viranomaisten sijaan, sillä en ollut varma ovatko valtion puolesta ehdotuksia esittäneet valtioneuvoston kanslia vai liikenne- ja viestintäministeriö. Sipilän puheenvuoron perusteella oletin, että valtiolla on ollut erilaisia ratkaisuehdotuksia kaupungille, mutta kaupungin vastaus oli koruton:

Tiedustelemaanne asiaan liittyen toteamme, että elokuussa 2015 liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin ja apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen tapaamisessa oli valtion puolelta esillä kysymys, olisiko Helsingillä kiinnostusta ryhtyä keskustelemaan maanvaihdosta liittyen Malmin kentän alueeseen. Kaupungin puolelta vastaus kysymykseen oli, että kiinnostusta ei ole. Tapaamisessa oli esillä yleisellä tasolla, että valtion maanomistukset Helsingissä eivät ole merkittäviä lukuun ottamatta Santahaminan aluetta.

[…]

Elokuun 2015 jälkeen kysymykseen Malmin kenttään liittyvistä mahdollisista maanvaihdoista ei valtion puolelta ole palattu, eikä tuolloin eikä myöhemmin kaupungille ole esitetty siitä asiakirjoja.

Useat keskustelut olivatkin siis yksi hallituskauden alussa käyty tunnustelu Helsingin kaupungin kanssa. Sen jälkeen hallitus ei ole tehnyt asialle mitään, vaikka keskusta ja perussuomalaiset haluavat kovasti esiintyä kentän pelastajina.

Teksti tykkää kun sitä luetaan. Saa jakaa siis!