Totuus Meillä on unelma -mielenosoituksesta!

“Meillä on unelma” -mielenosoituksen jälkimainingeissa verkossa elää joukko salaliittoteorioita siitä, että mielenosoitusta olisi valmisteltu jo pidempään, sillä on mahdotonta järjestää niin isoa tapahtumaa kahdessa päivässä. Helsingin Sanomat julkaisi hyvän artikkelin mielenosoituksen järjestämisestä, mutta tämähän ei salaliittoteoreetikoille riitä. Kyseessä kun ei heidän mielestään ollut mielenosoitus, vaan lupia vaativa tapahtuma. Tästä esimerkkinä alla oleva kuvankaappaus:

röllipeikko

Päätin sitten kysyä seuraavaa Helsingin kaupungin kirjaamosta:

“Viitaten lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta pyydän saada kaikki Helsingin kaupungille toimitetut tiistaina 28.7.2015 kansalaistorilla järjestettyyn “Meillä on unelma” -mielenosoitukseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi pyydän saada asiakirjoista tiedon, että koska ne on kirjattu saapuneiksi kaupungin diaariin.

Asiakirjat ja pyytämäni tiedot voi toimittaa liitteenä tähän sähköpostiin.”

Helsingin kaupungin kirjaamo vastasikin nopeasti kahdella eri viestillä:

“Hei,

Viestinne on toimitettu rakennusvirastoon, rakennusvirasto.asianhallinta@hel.fi

Helsingin kaupungin kirjaamo

PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13

Avoinna arkisin klo 8.15–16.00

helsinki.kirjaamo@hel.fi

Faksi: 09 655 783

Palvelupuhelin: 09 310 13701″

ja

“Hei,

Vielä edelliseen lisäys:  Helsingin kaupungin kirjaamoon ei ole tullut mitään asiaan liittyviä asiakirjoja.

Yst.terv.

Helsingin kaupungin kirjaamo

PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13

Avoinna arkisin klo 8.15–16.00

helsinki.kirjaamo@hel.fi

Faksi: 09 655 783

Palvelupuhelin: 09 310 13701″

No ehkä salattu totuus löytyy rakennusvirastosta. Sieltä tulikin nopea vastaus:

“Hei

Kyseessä oli mielenosoitus, jonka järjestämiseen ei Suomen perustuslain 13 §:n mukaan tarvitse hakea lupaa kaupungilta. Näin ollen pyytämiänne asiakirjoja ei myöskään ole.

Ystävällisin terveisin

Keijo [loppunimi poistettu kirjoittajan toimesta]

lakimies”

Sain tällä lyhyellä sähköpostinvaihdolla paljon ystävällisiä tervehdyksiä. Lupahakemuksia ei sen sijaan löytynyt.

Teksti tykkää kun sitä luetaan. Saa jakaa siis!