Subjektiivisen päivähoidon rajoittamisesta

Lähetin alla olevan tekstin kaikille Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan jäsenille. Jos haluat vaikuttaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämiseen kotikaupungissasi niin tekstiäni voi käyttää pohjana. Tampereella lautakunta kokoustaa tänään 24.9.2015:

“Hyvä lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan jäsen,

lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää tänään lasten ja nuorten kasvun tukemisen vuosisuunnitelmasta. Osana suunnitelmaa on varautuminen Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa linjattuun subjektiivisen päivähoidon rajaamiseen. Lautakunnan jäsenenä teillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että Tampere on tulevaisuudessakin loistava asuinpaikka lapsiperheille ja estää hallitusohjelman mukaisten muutosten toimeenpaneminen Tampereella.

Työttömän vanhemman lapsen siirtäminen osapäivähoitoon on vanhemmalle työllistymisen este. Ennen työpaikan vastaanottamista vanhemman pitäisi varmistaa, että lapsi pystyy siirtymään helposti osapäivähoidosta täysipäiväiseen hoitoon. Pystyykö Tampereen kaupunki esimerkiksi tällöin varmistamaan, että lapsi voi jatkaa hoitoa samassa hoitopaikassa. Jos ei niin pahimmassa tapauksessa lapsia tulevaisuudessa pompotellaan osa- ja täysipäiväisen hoidon välillä heidän vanhempiensa työmarkkina-asemasta riippuen.

Päivähoidon tarpeesta päätettäessä pitäisi luottaa perheen omaan näkemykseen. Perheet, joille osapäivähoito on riittävä ratkaisu osaavat hakea osapäivähoitoa. Hoidon tarpeen määrittelemisen siirtäminen perheiltä virkamiehille tarkoittaa samalla lisäpanostuksia hallinnolliseen organisaatioon, jotta kaupunki pystyy jatkossakin toteuttamaan hallintolaissa määriteltyjä hyvän hallinnon perusteita.”

Teksti tykkää kun sitä luetaan. Saa jakaa siis!