Älä usko Ilta-Sanomiin! (OM ei varsinaisesti ehdota kiinniotto-oikeuden laajentamista)

Oikeusministeriö julkaisi keväällä arviomuistion laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista lainsäädännön muutostarpeista. Arviomuistiossa nähtiin tarpeelliseksi nostaa laittoman maassaolon rangaistusasteikkoa kuuteen kuukauteen vankeutta. Tänään Ilta-Sanomat julkaisi aiheesta raflaavan jutun, jonka mukaan ministeriö ehdottaa jokamiehen kiinniotto-oikeuden laajentamista laittomaan maassaoloon.

Alla olevat lainaukset ovat suoraan arviointimuistiosta, joten arvioikaapa itse (lihavointi minun):

Kiinniotto-oikeudella puututaan perustuslain 7 §:n 1 momentissa turvattuihin henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Tästä huolimatta on suhteellisuusperiaatteen estämättä katsottu mahdolliseksi, että eräät vain sakolla rangaistavat rikokset on saatettu ensin jokamiehen kiinniotto-oikeuden ja sittemmin yleisen kiinniotto-oikeuden piiriin. Laiton maassa oleskelu ei ole kuitenkaan sen tyyppinen rikos, johon ensin jokamiehen kiinniotto-oikeutta ja sittemmin yleistä kiinniotto-oikeutta on tarkoitettu käytettäväksi. Ei ole myöskään aihetta olettaa, että yleinen kiinniotto-oikeus olisi välttämätön tai edes erityisen tarpeellinen tai hyödyllinen keino laittomasti maassa oleskelevien tavoittamiseksi.

 

Kielteinen johtopäätös perustuu siihen, että laitonta maassa oleskelua ei voida pitää tekona, johon syyllistyminen on pääteltävissä tekijästä tai teosta ulkoisesti ilmenevistä seikoista. Sen enempää kiinniottajan kuin kiinniotettavankaan kannalta ei ole aihetta edistää sellaisten tilanteiden syntymistä, joissa henkilö turvautuu kiinniotto-oikeuteen esimerkiksi kiinniotettavan ulko-maalaisuuteen viittaavan ulkonäön perusteella ilman riittäviä ulkomaalaisrikkomukseen syyllistymistä osoittavia tosiseikkoja. Ulkomaalaisrikkomuksella ei ole myöskään törkeämpää tekomuotoa, josta aiheutuisi teon törkeysastetta koskevan arvioinnin vaikeus. Lisäksi on otettava huomioon, että ulkomaalaisrikkomuksella ei ole myöskään asianomistajaa, jonka tekemiin havaintoihin ja jonka etujen turvaamiseen kiinniotto-oikeuden käyttäminen useimmiten perustuu.

Ei tuo varsinaiselta ehdotukselta kuulosta, vaan arviomuistiossa suhtaudutaan kriittisesti kiinniotto-oikeuden käyttämiseen laittoman maassa oleskelun yhteydessä. Arviomuistioon asiasta on kuitenkin kirjattu, koska jos rangaistusasteikkoa nostetaan vankeusrangaistuksiin niin rikokseen syyllistyvä on automaattisesti yleisen kiinniotto-oikeuden piirissä. Pakkokeinolain 2 §:n mukaan jokaisella on oikeus ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavatun, jos rikoksesta saattaa seurata vankeutta. Tällainen asia on hyvä huomioida arviomuistiossa, eikä sen huomioiminen tarkoita asian ehdottamista.

Yleisenä muistisääntönä painottaisin: älä usko mitä Ilta-Sanomat kirjoittaa!


Lisäys 6.9. klo 14:56 Ministeriö tiedottaa, että jatkovalmistelussa estetään yleisen kiinniotto-oikeuden laajentaminen laittomaan maassa oleskeluun. Mielenkiintoista nähdä miten poikkeus pakkokeinolakiin toteutetaan, sillä vastaavia pykäliä ei ole ennen ollut.

http://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ministeri-hakkanen-jokamiehen-kiinniotto-oikeutta-ei-olla-liittamassa-laittomaan-maassa-oleskeluun

Teksti tykkää kun sitä luetaan. Saa jakaa siis!